Κάθε φορά που ένας καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα μας, προσθέτουμε αξία στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση.

Η εμφιάλωση του πρώτου μπουκαλιού Coca-Cola στην Ελλάδα το 1969 είναι η αφετηρία μιας παραγωγικής δραστηριότητας που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και πέντε δεκαετίες.

Μέσα από την κοινή δραστηριότητα των δυο εταιρειών που αποτελούν το Σύστημα της Coca‑Cola στην Ελλάδα (Coca‑Cola Company στην Ελλάδα και Coca‑Cola Τρία Έψιλον), συνεισφέρουμε στην οικονομία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα της χώρας, υποστηρίζουμε χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Δημιουργούμε μία σημαντική αλυσίδα αξίας με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Αυτός ο αντίκτυπος της δραστηριότητας στην Ελλάδα, αποτυπώθηκε στη μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος που εκπονήθηκε από τον καθηγητή Ethan Kapstein και την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen. Η μελέτη καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται κάθε φορά που ένας καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα μας και ακολουθεί το βραβευμένο με Νομπέλ μοντέλο «εισροών-εκροών». 

Play

Καλύπτει όλους τους τομείς: από την προμήθεια πρώτων υλών, τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, τη συσκευασία, τη συνεργασία με την αγορά και τα σημεία πώλησης, μέχρι τις υπηρεσίες marketing και επικοινωνίας των προϊόντων.

Για κάθε €1 δικής μας προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται €7 ακόμη στην ελληνική οικονομία. Έτσι,  η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από αυτή τη δραστηριότητα μας φτάνει τα €924 εκατ. και ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ. Η δραστηριότητά μας υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα 21.300 θέσεις εργασίας, οι οποίες στηρίζουν το εισόδημα 54.000 ανθρώπων. Κάθε άμεση θέση εργασίας λοιπόν, υποστηρίζει 11 ακόμη έμμεσες θέσεις σε προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες μας.

Μαζί με τους ανθρώπους μας, τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, δημιουργούμε αξία και ενισχύουμε τον κλάδο μας, καθώς η παραγωγή μας ισοδυναμεί με το 54,6% του συνολικού τζίρου.

Επιπλέον, ενισχύουμε και στηρίζουμε ενεργά και έμπρακτα τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε μέσα από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας.

Η μελέτη έγινε από την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen με βάση τα στοιχεία του 2014, για τη λειτουργία μας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκε η δραστηριότητα των δυο εταιρειών που αποτελούν το Σύστημα της Coca‑Cola στην Ελλάδα δηλαδή η Coca‑Cola Company στην Ελλάδα και η Coca‑Cola Τρία Έψιλον, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες των εταιρειών Coca‑Cola HBC Μ.Ε.Π.Ε. και ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε, τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca‑Cola HBC AG (Coca‑Cola HBC) στην Ελλάδα.

Η Steward Redqueen είναι συμβουλευτική εταιρεία στρατηγικής με γραφεία στο Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη. Από το 2006 έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 100 μελέτες κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος για πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρείες, οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, τράπεζες και οργανισμούς αναψυχής, αλλά και για τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Νότιο Αμερική.