Entrepreneurship

entrepreneurship1 entrepreneurship1

 Γίνε Empowered! Ανακάλυψέ τις παρουσιάσεις e-learning!

Ολοκληρωμένο υλικό για την κατηγορία Entrepreneurship, στον δικό σου χρόνο!

 

Ξεκινώντας τη δική σου επιχείρηση

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

 

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis

Διεκδίκησε περισσότερα!