Soft Skills

soft-skills-header-2 soft-skills-header-2

3 παρουσιάσεις e-learning σε χωρίζουν από το να γίνεις Empowered! Ανακάλυψέ τις!

Ολοκληρωμένο υλικό για την κατηγορία Soft Skills, στον δικό σου χρόνο!

 

Διαχείριση Αλλαγής

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis

 

Καινοτομία & Δημιουργική Σκέψη

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis

Soft Skills - Ομαδικότητα & Συνεργατικότητα Soft Skills - Ομαδικότητα & Συνεργατικότητα

 

Ομαδικότητα & Συνεργατικότητα

Σπύρος Κοττώρης MBA, MEd

Soft Skills - Ηγεσία Soft Skills - Ηγεσία

 

Ηγεσία

Σπύρος Κοττώρης MBA, MEd

Soft Skills - Ανθεκτικότητα & Προσαρμοστικότητα Soft Skills - Ανθεκτικότητα & Προσαρμοστικότητα

 

Ανθεκτικότητα & Προσαρμοστικότητα

Σπύρος Κοττώρης MBA, MEd

 

Διαχείριση Άγχους

Σπύρος Κοττώρης MBA, MEd

Soft Skills - Αποτελεσματική επικοινωνία Soft Skills - Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Αποτελεσματική επικοινωνία

Σπύρος Κοττώρης MBA, MEd

 

Διαχείριση Αλλαγής

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis

Διεκδίκησε περισσότερα!