Οι προμηθευτές μας

Για την παραγωγή των προϊόντων μας συνεργαζόμαστε με χιλιάδες προμηθευτές, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους ελληνικές εταιρίες, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας όσο και για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Το δίκτυο από το οποίο προμηθευόμαστε τα συστατικά, τα υλικά συσκευασίας και τις υπηρεσίες είναι μεγάλο και σύνθετο. Βασικό μας μέλημα είναι να διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος εργασίας των προμηθευτών μας, συμβαδίζει με τα πρότυπά μας.

Στο βαθμό που μπορούμε, προμηθευόμαστε τα υλικά που χρειαζόμαστε από την τοπική αγορά. Κάτι που πετυχαίνουμε, αφού περίπου το 90% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε προέρχεται από Έλληνες παραγωγούς (περίπου 4.500).

 

Το ταξίδι των προϊόντων μας ξεκινά από τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητάς μας. Περιηγηθείτε στο παρακάτω 360 video για να ανακαλύψετε περισσότερα! 

Play

Με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση των πρώτων υλών, συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της παραγωγής και των διαδικασιών μας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ελαφρύτερες συσκευασίες.

  • €150 εκ. ετήσιες δαπάνες προς ελληνικές επιχειρήσεις
  • 4.500 προμηθευτές
  • 100% των βασικών προμηθευτών μας έχουν υπογράψει τις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών

Είμαστε ένας οργανισμός που λειτουργεί με επιχειρηματική ηθική, γι’ αυτό φροντίζουμε ώστε καμία επιχειρηματική μας δραστηριότητα να μη συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας κατανοούν πλήρως τη δέσμευσή μας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο των άλλων όσο και των δικών τους, καθώς και τις ευθύνες τους. 

Όλοι οι συνεργάτες μας γνωρίζουν ότι κάθε μας δραστηριότητα βασίζεται σε αξίες που εκφράζουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και αριστείας. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε προμηθευτές που ασπάζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. Βασική μας επιδίωξη είναι να αντιμετωπίζουμε τους προμηθευτές μας με τον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίζουν και εμάς.

Σταθερός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους προμηθευτές μας. Γι’ αυτό και υιοθετήσαμε τις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών. Οι Αρχές αυτές βασίζονται στην πεποίθηση ότι η εταιρική ευθύνη είναι θεμελιώδης για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να αντανακλάται στις σχέσεις και την δραστηριοποίηση στην αγορά, το χώρο εργασίας, το περιβάλλον και την κοινωνία. Στη συνεργασία με τους προμηθευτές μας, φροντίζουμε για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών.