Το CSR Alliance ξεκίνησε το 2006 για λογαριασμό της Επιτροπής του CSR Europe. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Günter Verheugen, προσκάλεσε την Coca‑Cola HBC να αποτελέσει μέρος της πρωτοβουλίας, η οποία έχει ως στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ΕΚΕ και την προτροπή περισσότερων εταιρειών να εφαρμόσουν και να αναφέρουν μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.