Οι αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Coca‑Cola HBC αποτελούν τη βάση για ό,τι κάνουμε. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο καθορίζει τις δραστηριότητες, τις σχέσεις και τους στόχους μας. Όλα αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε για να δημιουργήσουμε αξία για όλους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Οι πόροι μας

Όλα ξεκινούν από τους πόρους μας που διαχειριζόμαστε με προσοχή.

Forklift operating in the Coca-Cola HBC Greece distribution centre

Προσθέτουμε αξία...

... διευρύνοντας τη διανομή μας, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας.

Man takes Coca-Cola and juice bottles from a fridge in store

...καθώς λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας και με σκοπό να προσφέρουμε άψογη εξυπηρέτηση.

A couple share a can of Coca-Cola on the steps of a cafe with three people behind

...κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εταίρων και την αγάπη των καταναλωτών μας.

Αξία για όλους

Η αξία που δημιουργούμε για τους εταίρους μας εξασφαλίζει στην ουσία αξία και για την εταιρεία μας.