Το πρόγραμμα Youth Empowered ξεχώρισε σε δύο κατηγορίες για τη σημαντική συμβολή του στα Corporate Affairs Excellence Awards!

Το πρόγραμμα Youth Empowered ξεχώρισε σε δύο κατηγορίες για τη σημαντική συμβολή του λαμβάνοντας τις παρακάτω διακρίσεις:

Βραύβευση ως Best CSR Program στα Corporate Affairs Excellence Awards το 2018

Special Award στα Corporate Affairs Excellence Awards το 2018

Τα Corporate Affairs Excellence Awards της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, είναι ένας θεσμός που επιβραβεύει τις σημαντικότερες και πιο καινοτόμες εταιρικές πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο και αποτύμωμα στη κοινωνία.