Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουμε στο περιβάλλον και τους στόχους μας για αειφόρο ανάπτυξη.

Θεωρούμε ότι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος συνιστά ευθύνη όλων μας και όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν μερίδιο ευθύνης για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.