Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε συνεργασίες με προμηθευτές με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και λειτουργούν με επιχειρηματικό ήθος.

Προσπαθούμε να συμπεριφερόμαστε στους προμηθευτές μας με τον ίδιο τρόπο που αναμένουμε να μας συμπεριφέρονται κι εκείνοι.