Μελέτη Κοινωνικού και Οικονoμικού μας αποτυπώματος

50 χρόνια στην Ελλάδα μαζί, δημιουργούμε το αύριο κάθε μέρα

Την εκπόνηση και παρουσίαση της Μελέτης ανέλαβε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συμβολή στην οικονομία και απασχόληση αθροιστικά για τα 50 χρόνια.

Σε €76,5 δισεκατομμύρια υπολογίζεται η συνολική συνεισφορά στο Ελληνικό ΑΕΠ αθροιστικά στα πενήντα χρόνια σε τιμές 2018 (1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο το χρόνο).

Σημαντική είναι και η δραστηριότητα που αποτυπώνεται μόνο για το 2018:

Για τον κλάδο αναψυκτικών:

 • Καταλυτική συνεισφορά, δημιουργώντας το 2018 σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (47.3%) και αποτελώντας παράλληλα και τον μεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους (43.7%).
 • 43,7% το μερίδιο απασχόλησης.
 • 47,3% το μερίδιο του κύκλου εργασιών.

Για την εθνική οικονομία:

 • Η συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και επαγόμενη) εκτιμάται σε €2 δισεκατομμύρια (1,1% του ΑΕΠ το 2018)
 • Για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας από την δραστηριότητά τους δημιουργούνται συνολικά άλλα €11 στην ελληνική οικονομία
 • Συνεισφέρουν συνολικά στο 1,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

 

 • €2δισεκατ. Η συνολική συμβολή μαςεκτιμάται σε €2 δισεκατ. (1,1% του ΑΕΠ το 2018).
 • €1 αντιστοιχεί σε €11 Για κάθε €1 δικής μας προστιθέμενης αξίας δημιουργούνται συνολικά άλλα €11 στην ελληνική οικονομία.
 • 1,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους

Για την απασχόληση:

 • Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητά τους εκτιμάται σε 42,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στο 1,1% της απασχόλησης στη χώρα
 • Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας, υποστηρίζει άλλες 12 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.
 • 42,2χιλ. Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητά μας εκτιμάται σε 42,2 χιλ. θέσεις εργασίας.
 • 1,1% της απασχόλησης στη χώρα.
 • 1 υποστηρίζει 12 Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας σε εμάς, υποστηρίζει άλλες 12 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Για την αγορά:

 • H προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσα από τους συνεργάτες και τους πελάτες τους, υπολογίζεται στα 441 εκατομμύρια ευρώ. Οι θέσεις εργασίας σε 16,1 χιλιάδες
 • Στα 205 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η αξία που προκύπτει από τη συνεργασία με άμεσους προμηθευτές έμμεσους προμηθευτές. Οι θέσεις εργασίας σε 6,5 χιλιάδες.
 • €441εκατ. από τους πελάτες και συνεργάτες μας.
 • €205εκατ. σε άμεσους προμηθευτές και προμηθευτές προμηθευτών μας.
 • 16,1χιλ θέσεις εργασίας υποστηρίζουμε σε πελάτες και συνεργάτες μας.
 • 6,5χιλ. θέσεις εργασίας σε άμεσους προμηθευτές και προμηθευτές προμηθευτών.