Κοινωνικοί εταίροι

Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους μας, ακούμε και κατανοούμε τις απόψεις τους σε σημαντικά ζητήματα για τις κοινότητες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η συνεργασία με ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που μοιράζονται το ενδιαφέρον μας για ένα βιώσιμο μέλλον και συμμετέχουν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία μας. Ο διάλογος μαζί τους ενισχύει τις σχέσεις μας και μας βοηθά να λαμβάνουμε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις ώστε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους προμηθευτές μας και άλλους εταιρικούς συνεργάτες σε όλη την αλυσίδα αξίας κάθε μέρα, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, οργανώσεις πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και των καταναλωτών μας.

  •  Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες αναζητώντας βιώσιμες λύσεις που υποστηρίζουν τους τοπικούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης.
  • Σε επίπεδο Ομίλου, συνεργαζόμαστε με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιχειρήσεων, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και την UNESDA. Ως οργανωτικοί φορείς του Global Reporting Initiative (GRI) μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και μαθαίνουμε από τους ανθρώπους άλλων εταιρειών και κλάδων.
  • Μέσω της συνεργασίας μας με την The Coca‑Cola Company έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τους καταναλωτές σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο. Φροντίζουμε επίσης, οι συνεργασίες και οι δράσεις που υλοποιούμε σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι σε συνέργεια με τις δικές τους.

 

Κατηγορία ενδιαφερόμενων μερών

Τρόπος ενασχόλησης

 

 

Εργαζόμενοι

Βιώσιμη ενασχόληση και αναλυτικές έρευνες αξιών,

εσωτερικές συσκέψεις, κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας, ατομικά πλάνα ανάπτυξης, εσωτερικές καμπάνιες επικοινωνίας, κοινοτικά έργα και έργα για ένα δραστήριο τρόπο ζωής, εθελοντισμός, γραμμή καταγγελιών, «Ανοιχτές Ημέρες» για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους

Πελάτες

Τακτικές επισκέψεις, αποκλειστικές ομάδες για κάθε λογαριασμό, κοινός επιχειρηματικός σχεδιασμός, κοινές πρωτοβουλίες δημιουργίας αξίας, κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, έρευνες ικανοποίησης πελατών, εκδηλώσεις για τους πελάτες

Καταναλωτές

Γραμμή καταναλωτών, τοπικές ιστοσελίδες και social media, ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις και τις μονάδες μας, έρευνες και μελέτες, focus groups, «Ανοιχτές Ημέρες», εκδηλώσεις για τους καταναλωτές

Προμηθευτές

Κοινές πρωτοβουλίες δημιουργίας αξίας, αναζήτηση βιώσιμων  πόρων, Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών, οργανισμοί υπηρεσιών συσκευασίας, γραμμή καταγγελιών

Κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές

Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και ανάκτησης, διάλογος.

ΜΚΟ & Φορείς

Διάλογος, εργασία ως προς την πολιτική της εταιρείας, συνεργασίες σε κοινά ζητήματα και κοινά έργα,

συνδρομές σε επιχειρηματικές και βιομηχανικές ενώσεις.

Τοπικές κοινωνίες

Επισκέψεις στις μονάδες μας, συναντήσεις, συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, χορηγίες, «Ανοιχτές Ημέρες», ομιλίες σε Πανεπιστήμια

The Coca‑Cola Company

Καθημερινή επαφή ως επιχειρηματικοί εταίροι, κοινά προγράμματα, κοινά σχέδια και επιχειρηματικά πλάνα, λειτουργικές ομάδες για στρατηγικά θέματα,  ανώτερη διοικητική στελέχωση 'Top-to-Top’