Συστήματα και πρότυπα

Στόχος μας είναι να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ηθικό, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Εφαρμόζουμε κορυφαία συστήματα διαχείρισης και πρότυπα, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την απόδοσή μας.

Συστήματα διαχείρισης

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης, τα οποία  αφορούν στην ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

 • Διαχείριση ποιότητας (πιστοποίηση ISO 9001)
 • Ασφάλεια τροφίμων (πιστοποίηση ISO 22000)
 • Πρότυπο ασφάλειας τροφίμων (FSSC 22000)
 • Περιβαλλοντική διαχείριση (πιστοποίηση ISO 14001)
 • Πιστοποίηση από το European Water Stewardship (EWS)
 • Εργασιακή Υγεία και ασφάλεια (OHSAS 18001)
 • Σύστημα HACCP (Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
 • Πρότυπο Ασφάλειας για τη Συσκευασία Τροφίμων (ISO/TS 22002-4)

Τα παραπάνω συστήματα πιστοποιούνται από το Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) και καταγράφουμε την πρόοδό μας στην ετήσια Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης.

Πρότυπα

Τηρούμε κορυφαία εξωτερικά πρότυπα για τη διαχείριση, την καταμέτρηση και την έκδοση απολογισμών σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα.

 • Μοντέλο LBG – Καταγράφουμε και εκδίδουμε απολογισμούς σχετικά με τις επενδύσεις μας στην κοινωνία, σύμφωνα με την ευρέως αναγνωρισμένη προσέγγιση του London Benchmarking Group.
 • Global Reporting Initiative (GRI) - Εκδίδουμε τον απολογισμό μας σύμφωνα με τα πρότυπα του GRI και βελτιωνόμαστε διαρκώς συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ποσοτικούς στόχους και δείκτες (γενικούς και σχετικούς με το GRI) στην ετήσια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Δεσμεύσεις UNESDA – Εφαρμόζουμε τον εκούσιο κώδικα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Βιομηχανία των Αναψυκτικών, η οποία συμμετέχει στην Πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία. Οι δεσμεύσεις αυτές ενσωματώνονται στις πρακτικές εμπορίας των αναψυκτικών μας, την παροχή των διατροφικών πληροφοριών και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.
 • Δεσμεύσεις Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Είμαστε μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης αρχής.