Μοιραζόμαστε διαχρονικά και ποιοτικά προϊόντα που έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υγεία των καταναλωτών, διευρύνουμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων μας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή τους ποιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών μας.  Την ίδια στιγμή, συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας και επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας κερδοφορία, στο πλαίσιο μιας αλυσίδας δημιουργίας αξίας.

Ακολουθούμε Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Με την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική μας επιτυχία, ακολουθούμε πρότυπα και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης εναρμονισμένες με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται από τον Όμιλο Coca‑Cola HBC και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Εφαρμόζουμε Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

Εφαρμόζουμε εκτεταμένα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζονται τόσο σε προληπτική ανάλυση κινδύνων, όσο και σε αυστηρές ελεγκτικές δραστηριότητες. Η ανώτερη διοίκηση:

Λειτουργεί βάσει Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Ορίζουμε επακριβώς τις υποχρεώσεις των στελεχών μας

Το Chart of Authority της Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον αποτελεί προέκταση του αντίστοιχου Chart of Authority του Ομίλου Coca‑Cola HBC, σκοπός του οποίου είναι:

να διασφαλίσει τη χρήση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης

Ηθικός Ανταγωνισμός

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας µε τις αρµόδιες Επιτροπές της Ε.Ε., ο Όµιλος Coca‑Cola HBC και τα υπόλοιπα µέλη της The Coca-Cola Company έχουν συμφωνήσει σε µία σειρά δεσµεύσεων (που επηρεάζουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες), γνωστές µε τον όρο “Undertaking”. Oι εταιρίες του Οµίλου, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεσµεύονται να συµµορφώνουν τη στρατηγική τους βάσει των επιταγών της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος έχει εφαρµόσει εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης για νόµους και κανονισµούς ηθικού ανταγωνισµού, ανέπτυξε Εγχειρίδιο Ανταγωνισµού για να ενηµερωθούν κατάλληλα οι εργαζόµενοι και έχει ορίσει ειδικούς ελεγκτές, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται.

Πλήρως συμμορφωμένοι με τις παραπάνω υποχρεώσεις μας από το 2006, το πλαίσιο αυτό ενσωματώνεται σε όλες τις νέες συµβάσεις που συνάπτουμε µε τους πελάτες μας, ενώ όλοι οι πωλητές έχουν λάβει και εκπαιδευτεί στο Εγχειρίδιο Ηθικού Ανταγωνισµού του Οµίλου.

Υπεύθυνη Διαφήμιση  

Διαφημίζουμε τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα

Ακολουθούμε τις Αρχές Διαφήμισης του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι το επικοινωνιακό μας υλικό είναι νόμιμο, πρέπον, δίκαιο, ειλικρινές, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων σε επίπεδο ηλικίας, γένους, φυλής, θρησκεύματος και φυσικής ή διανοητικής ικανότητας. Παράλληλα, η διεύθυνση μάρκετινγκ πραγματοποιεί ελέγχους των διαφημιστικών μηνυμάτων πριν την επικοινωνία τους, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής γνώση των περιορισμών και στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν, αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται από νομικά γραφεία.

Απευθυνόμαστε με σεβασμό στα παιδιά

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε παιδιά, ακολουθώντας περαιτέρω εξειδικευμένη πολιτική διαφήμισης που αναφέρεται στα παιδιά. Παράδειγμα αποτελεί η πολιτική με την οποία σε χώρους σχολείων εστιάζουμε στην προβολή και επικοινωνία προϊόντων χυμού και νερού, πρακτική που προωθείται και μέσω της αλυσίδας τροφοδοσίας της.

Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των καταναλωτών μας

Το Τμήμα Επικοινωνίας Καταναλωτών δέχεται, καταγράφει, αξιολογεί και ανταποκρίνεται σε αιτήματα και υποδείξεις, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

Το Τμήμα: