Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιδιώκουμε να μεγαλώνουμε τη δραστηριότητά μας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

  • Υιοθετούμε στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με σκοπό να διαμορφώσουμε έναν καλύτερο κόσμο αύριο.
  • Θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης και εργαζόμαστε για να τους επιτύχουμε, ενώ καταγράφουμε συνεχή πρόοδο ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον.
  • Θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους στην ενεργειακή μας κατανάλωση, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
  • Αναλαμβάνουμε δράσεις για την ολιστική διαχείριση του νερού, καθώς αποτελεί το βασικότερο συστατικό των προϊόντων μας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας.
  • Μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συσκευασιών μας σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους και αναπτύσσουμε προγράμματα που εμπνέουν τους πολίτες να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους.

Μειώνουμε συνεχώς τα απορρίμματα από τη λειτουργία μας. Κάθε χρόνο, θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους στα ποσοστά ανακύκλωσης των αποβλήτων στις παραγωγικές μας μονάδες, ώστε να μην καταλήγουν στις χωματερές (Zero Landfill Plants).

Βοηθούμε στη συλλογή και ανακύκλωση. Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων μας είναι 100% ανακυκλώσιμες.

Προμηθευόμαστε ανακυκλωμένες συσκευασίες αλουμινίου σε ποσοστό 60%.

Προωθούμε τη συνολική μείωση πλαστικού και γυαλιού στις συσκευασίες μας. Έχουμε μειώσει κατά 23% κατά μέσο όρο το PET και κατά 12,5% το γυαλί στις συσκευασίες του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ.

Εξοικονομούμε 300 τόνους πλαστικού κάθε χρόνο με τις φιάλες αναψυκτικών Light Weight.

Οι νέες συσκευασίες αλουμινίου των αναψυκτικών μας είναι κατά 7,5% ελαφρύτερες.

Οι γυάλινες φιάλες μας είναι κατά 95% επιστρεφόμενες.