Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Ξεκινά από τις εγκαταστάσεις μας και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, τη συσκευασία και ανακύκλωση, την ενέργεια και προστασία του κλίματος και επεκτείνεται σε ευρύτερα προγράμματα.

Ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες της λειτουργίας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη σε «συνεργασία» με αυτό.

Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, που τα τρία τελευταία έτη κατέχει ηγετική θέση στους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου, συμβάλλουμε σε τοπικό επίπεδοστην επίτευξη των στόχων και την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που ο Όμιλος χαράσσει.

Crushed PET bottles for recycling

Ανακύκλωση και αποτελεσματική διαχείριση νερού και ενέργειας

Μέσα από τις πρακτικές που υιοθετούμε στις εγκαταστάσεις μας και τα προγράμματα που υλοποιούμε, έχουμε πετύχει την τελευταία διετία μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂ κατά 9%, του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 6,2% και αντίστοιχα του δείκτη χρήσης νερού κατά 10,2%. Επίσης, το 2015 ανακυκλώσαμε το 86,6% των στερεών αποβλήτων και μειώσαμε τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων κατά 11,1%.

Πιστοποίηση από το European Water Stewardship

Οι βέλτιστες πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης που εφαρμόζουμε στη λειτουργία μας, έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το European Water Stewardship (EWS) για τη μονάδα του Αιγίου, όπου παράγεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο στον κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, που διακρίνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό θεσμό European Water Partnership που αξιολογεί και πιστοποιεί τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης νερού. Μέσα στο 2016 θα ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση της μονάδας Σχηματαρίου.

Επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών

Μία από τις πιο αναγνωρισμένες πρακτικές μας είναι η καινοτομία στη συσκευασίας PET του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ με 24% λιγότερο πλαστικό που επιβραβεύτηκε πρόσφατα στην τελετή απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον», με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Προϊόντων και Υπηρεσιών. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και διοργανώνονται στην Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος. Αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές όπως τη σύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

Περαιτέρω πρακτικές και αποτελέσματα

Πέραν αυτών, υλοποιούμε και πλήθος άλλων σημαντικών ενεργειών, οι οποίες έχουν ήδη φέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά:

  • Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.
  • Στο πλαίσιο της επένδυσης στο Σχηματάρι, η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με την πρωτοποριακή τεχνολογία MBR (Membrane – Biological - Reactors).
  • Ετήσια μείωση κατά 25% στο πλαστικό του πώματος, χάρη στο νέο πώμα που χρησιμοποιείται πλέον σε όλες τις συσκευασίες PET.
  • Αύξηση 16% στην αποτελεσματική παράδοση των προϊόντων και μείωση του αποτυπώματος της διακίνησης των προϊόντων, χάρη στην απευθείας διανομή από τις μονάδες παραγωγής.
  • Αντικατάσταση μέρους του στόλου αυτοκινήτων με οχήματα που έχουν κινητήρες diesel, με την οποία επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση 13,9% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 19,3% στην κατανάλωση καυσίμων.