Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC, του οποίου είμαστε μέλος, ανακοίνωσε 7 νέους στόχους για αειφόρο ανάπτυξη έως το 2020.

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC, ανακοινώνει νέους, υψηλούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης παραμένοντας προσηλωμένος στη δέσμευσή του να εμπνέει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτοί οι στόχοι είναι μέρος της στρατηγικής του για την υπεύθυνη, κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητάς του.
Συγκεκριμένοι, μέχρι το 2020, οι στόχοι του Ομίλου Coca‑Cola HBC είναι οι εξής:

  1. Το 40% της συνολικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές
  2. Ανάκτηση το λιγότερο 40% κατά μέσο όρο, των συσκευασιών που προωθεί στην αγορά
  3. Το 20% της συνολικής ποσότητας PET που χρησιμοποιούμε στις συσκευασίες μας, θα προέρχεται από ανακυκλωμένο PET ή/και από PET που έχει παραχθεί από ανανεώσιμα υλικά
  4. Μείωση των υλικών συσκευασίας κατά 25% ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος
  5. Πάνω από το 95% των κύριων αγροτικών πρώτων υλών, θα είναι πιστοποιημένο βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής του Συστήματος της Coca‑Cola (Sustainable Agricultural Guiding Principles)
  6. Επένδυση τουλάχιστον 2% των ετήσιων προ φόρων εσόδων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται
  7. Διπλασιασμός του αριθμού των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, στο 10%

Οι επτά νέοι στόχοι προστίθενται στις αρχικές δεσμεύσεις για το 2020 που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι, για τη μείωση της χρήσης νερού και του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 30% και 50% αντίστοιχα.

 

Play

Η δέσμευση και προσήλωση του Ομίλου Coca‑Cola HBC να λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας έχει απτά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα δύο τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Coca‑Cola HBC έχει επιτύχει μείωση της χρήσης νερού κατά 2,1 δισ. λίτρα, ποσότητα που ισοδυναμεί με ένα ποτήρι νερό για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Τα πέντε τελευταία χρόνια, το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων του Ομίλου Coca‑Cola HBC σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει μειωθεί κατά 1,07 εκατ. τόνους, λόγω των επενδύσεων σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στις συνολικές, ετήσιες εκπομπές αερίων ρύπων πάνω από 200.000 επιβατικών αυτοκινήτων.