Εκπαίδευση για συνεχή εξέλιξη

Πιστεύουμε πως η αδιάκοπη και συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας, τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια κι ερεθίσματα, ώστε να εξελίσσονται διαρκώς. ‘Eχουμε δημιουργήσει προγράμματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους κι αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, σε κάθε στάδιο της εργασιακής τους πορείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ

FAST FORWARD

Tο Fast Forward αποτελεί ένα σύνολο προγραμμάτων που στοχεύει στη γρήγορη ανάπτυξη ταλέντων και στην προετοιμασία των εργαζομένων, για τον επόμενο ρόλο τους στην εταιρεία. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν όλα τα επίπεδα ηγεσίας της εταιρείας μας, προσφέροντας στον καθένα ξεχωριστά τα εφόδια που χρειάζεται, για να αναπτυχθεί.

  • 33 συμμετέχοντες στα προγράμματα Fast Forward
  • 83% ανέλαβε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης

Top MDs

Οι ταλαντούχοι Market Developers της εταιρείας μας αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο, μέσα από το πρόγραμμα Τοp MDs. Κατά τη διάρκειά του, μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις εκτός της καθημερινότητάς τους, μέσα από μία σειρά δράσεων κι εμπειριών.

  • 25 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Top MDs
  • 20% ανέλαβε θέσεις επόμενου ηγετικού ρόλου