Η ευεξία τους

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής προσφέρει ευεξία στον καθένα από εμάς. Γι’ αυτό, παρέχουμε στους ανθρώπους μας δραστηριότητες, αλλά και τον χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν όλα όσα αγαπούν.

Πλατφόρμα Be Well

Η ευεξία του κάθε εργαζόμενου αποτελεί προτεραιότητά μας. Έτσι, μέσα από το πρόγραμμα Be Well εστιάζουμε σε τρεις πυλώνες -physical, social, emotional- κι οργανώνουμε με τη συμβολή των ίδιων των εργαζομένων δραστηριότητες, που στοχεύουν στην τόνωση, την ευεξία και την ευημερία των ανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνουμε την ενέργεια και τη θετική διάθεσή τους, σε ένα περιβάλλον που προοδεύει συνεχώς.

 

 

 

Work Flexibility Programs

Flexy Life

Εργασία από το Σπίτι

Προσφέρουμε σε εργαζομένους -σε θέσεις γραφείου που το επιτρέπουν- τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι μέχρι 2 φορές το μήνα. Έτσι, τους παρέχουμε την ευελιξία και την ελευθερία που χρειάζονται.

Ευέλικτο Ωράριο

Η ευελιξία στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, για εργαζομένους σε θέσεις γραφείου που το επιτρέπουν, αποτελεί μια σημαντική διευκόλυνση για τους ανθρώπους μας. Στόχος είναι να δημιουργούμε μια ευέλικτη κι ευχάριστη εργασιακή καθημερινότητα.

Flexy Extra Time-off

Με στόχο να είμαστε δίπλα στους νέους γονείς με κάθε τρόπο, τους παρέχουμε επιπρόσθετες ημέρες προαιρετικής γονικής άδειας. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε 3 επιπλέον ημέρες προαιρετικής γονικής άδειας σε νέες μητέρες και νέους πατέρες.