Η ομάδα πωλήσεών μας είναι στην πρώτη γραμμή και ανοίγει το δρόμο που μας φέρνει δίπλα σε κάθε καταναλωτή.

Η Ακαδημία Πωλήσεων, ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης της δυναμικής μας ομάδας, με σκοπό να ενισχύσουμε τις ικανότητες των ανθρώπων σε κάθε βήμα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στις πωλήσεις, να τους κινητοποιήσουμε και να δημιουργούμε εξαιρετικά ενεργές και δραστήριες ομάδες πωλήσεων.

Man checks display of Fanta cans in store

Η Ακαδημία Πωλήσεων αποτελεί βασικό μέρος της ανάπτυξης των πωλητών μας. Είναι ένα δυναμικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει σε παλαιούς και νέους πωλητές όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στην αγορά.

 

Man checks a display of Coca-Cola and Fanta products

Τα 3 προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί απευθύνονται σε:

  • Εποχικές ομάδες
  • Νεο-εισερχόμενους πωλητές
  • Υπάρχουσες ομάδες

 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στην εταιρία μας, τα μέλη της ομάδας πωλήσεων επωφελούνται από ένα συνεχές πρόγραμμα κατάρτισης. Μια επιτροπή αξιολογεί τακτικά την απόδοση κάθε νέου μέλους στην επαγγελματική του διαδρομή και τα έργα που αναλαμβάνει. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζει και τη μελλοντική τους πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης.

Sales Academy logo