Υπεύθυνο Marketing

Πιστεύουμε οτι το υπεύθυνο marketing είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας.

Τόσο στον Όμιλο Coca‑Cola HBC όσο και στην Coca‑Cola Τρία Έψιλον, η φιλοσοφία μας όσον αφορά στο marketing λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πιστεύουμε ότι το υπεύθυνο marketing είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας και μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας στις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Τα προγράμματα marketing συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθεσίες περί επικοινωνίας, τα πρότυπα και τους εκούσιους κώδικες - συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, των προωθητικών ενεργειών και των χορηγιών μας.

Μέλημά μας είναι να εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα και να προάγουμε έναν υγιή τρόπο ζωής.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνο marketing σε παιδιά κάτω των 12 ετών

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γονέων και κηδεμόνων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας για υπεύθυνο marketing. Σεβόμαστε τον ρόλο τους, καθώς εκείνοι καλούνται να κάνουν τις σωστές επιλογές για τα παιδιά τους και γι’ αυτό δεν διαφημίζουμε και δεν προωθούμε τα ανθρακούχα προϊόντα μας σε παιδιά κάτω των 12 ετών και φροντίζουμε όλοι οι συνεργάτες μας να τηρούν τις ίδιες δεσμεύσεις.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνο marketing των αλκοολούχν ποτών μας

Ανταποκρινόμαστε στις ιδιαιτερότητες της διαφήμισης των αλκοολούχων ποτών, με την υιοθέτηση σχετικών αρχών υπεύθυνης διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, οι κατευθυντήριες αρχές για τη μη προώθηση και επικοινωνία σε ανήλικους, οι τοποθετήσεις προϊόντων, η έρευνα, η προώθηση της υπέυθυνης κατανάλωσης, το ηλεκτρονικό marketing κλπ.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για υπεύθυνο marketing συμβάλουμε επίσης στην ανάπτυξη πρακτικών και διαδικασιών για όλο τον κλάδο, όπως π.χ. οι δεσμεύσεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Αναψυκτικών (UNESDA). 

Για να μεγιστοποιήσουμε τη διαφάνεια μας, παρακολουθούμε την απόδοσή μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας, μέσω ελέγχων από ανεξάρτητα τρίτα μέρη που επιβεβαιώνουν τον υψηλότατο βαθμό συμμόρφωσης (από 90% έως 100%). Οι παραπάνω πρακτικές έχουν απτά αποτελέσματα που μας ενθαρρύνουν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο ίδιο πνεύμα.