Μια συνεργασία του οργανισμού GWP-Med με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Coca‑Cola και την Coca‑Cola Τρία Έψιλον

Δύο έργα μικρής κλίμακας, αλλά μεγάλης αξίας για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη: η δημιουργία του πρώτου κάθετου κήπου, που ποτίζεται με βρόχινο νερό στην οδό Κλεάνθους 18 και σημαντικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Τούμπας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συλλογή Όμβριων Υδάτων». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το «Αποστολή Νερό» της Coca‑Cola και της Coca‑Cola Τρία Έψιλον, που υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation).

Μια καινοτόμος τεχνολογία κάθετων κήπων, που φιλοξενεί περισσότερα από 800 γλαστράκια και 4 διαφορετικά είδη φυτών χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν τον πρώτο κάθετο κήπο σε δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα, στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας την πρόσοψη σε πηγή πρασίνου για τους 18.000 κατοίκους της περιοχής. Οι κάθετοι κήποι αποτελούν παγκόσμια τάση στο χώρο της αστικής ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης του αστικού τοπίου και της ποιότητας ζωής. Επίσης, αξιοποιούνται για τη βελτίωση της αισθητικής των κτιρίων, την ενίσχυση της ενεργειακής τους απόδοσης και του μικροκλίματος της περιοχής. Ο κήπος της οδού Κλεάνθους ποτίζεται αποκλειστικά από βρόχινο νερό, μέσω ενός ειδικού συστήματος που συλλέγει το νερό στην οροφή του κτιρίου, το αποθηκεύει σε δεξαμενή και στη συνέχεια το διοχετεύει στο αυτόματο πότισμα, εξοικονομώντας πόσιμο νερό. Εκτός από την εξοικονόμηση νερού για το πότισμα, η συλλογή του βρόχινου νερού επιπλέον αποτρέπει την τοπική πλημμύρα που μπορεί να δημιουργηθεί στους δρόμους από έντονες βροχοπτώσεις.

Επίσης, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας εγκαταστάθηκαν νέα συστήματα εξοικονόμησης νερού σε ντους και νιπτήρες και αντικαταστάθηκαν καζανάκια που εμφάνιζαν προβλήματα διαρροών, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση και η σπατάλη νερού στους χώρους των αποδυτηρίων. Ακόμη, τοποθετήθηκαν πινακίδες ευαισθητοποίησης που παροτρύνουν τους περισσότερους από 1000 χρήστες των εγκαταστάσεων σε ορθολογική χρήση του νερού βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Το έργο έχει σημαντικά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι η κατανάλωση του νερού μπορεί να μειωθεί κατά 20-30%, με αντίστοιχη μείωση και της απαιτούμενης ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού που σπαταλάται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, με όραμα την προώθηση της ολοκληρωμένηςολοκλξρ﷽﷽﷽ υλοποιετίerranean ολοκληρωμένηςολοκλξρ διαχείρισης υδάτων στον αστικό χώρο, ακολουθώντας διεθνείς σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης που προσφέρουν βιώσιμες και ταυτόχρονα οικονομικές λύσεις για την αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στο αστικό περιβάλλον.

Η συμβολή του Ιδρύματος της Coca‑Cola και η συνεργασία με τον οργανισμό GWP-Med και τον Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν καθοριστική στην ολοκλήρωση ακόμη ενός έργου-πρότυπο, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην βιωσιμότητα της πόλης, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση καλής διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε αστικό περιβάλλον από άλλες πόλεις.

Το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»

Αριθμεί συνολικά 74 έργα και έχει ωφελήσει 33 ελληνικά νησιά τα τελευταία δέκα χρόνια. 108.500 κάτοικοι έχουν βελτιώσει τη ζωή τους, ενώ εξοικονομούνται 542.000.000 λίτρα νερού ετησίως. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 26 συμβολικές δράσεις καθαρισμών, με συμμετοχή 2.500 μελών της τοπικής κοινωνίας και ενημέρωση σε 6.000 πολίτες για τη σημασία των υγροτόπων. Τέλος, 17.140 μαθητές και 3.640 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Δώρο της Βροχής» που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ECSDE).

 Σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation

Το The Coca‑Cola Foundation είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca‑Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.      

Σχετικά με το Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med)

Το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έτος ίδρυσης το 2002, είναι το Μεσογειακό Σκέλος του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership. Με στόχο την ασφάλεια υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, το GWP-Med προωθεί δράσεις και δοκιμαστικά πρότυπα και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στην περιοχή. Δραστηριοποιούμενο σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, το GWP-Med προσφέρει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών, διευκολύνει το διάλογο σχετικά με την υδατική ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμόζει δράσεις επίδειξης. Τα θέματα που στοχεύει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διακυβέρνησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών ή υδάτινων πόρων με διασυνοριακό χαρακτήρα, τη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων και σε αστικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης νερού, τη σχέση νερού – τροφής – ενέργειας – περιβάλλοντος, τη διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δικτύωση με στοχευμένες ομάδες εταίρων, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν αποφάσεις, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το GWP-Med προσεγγίζει οριζόντια ζητήματα που άπτονται περισσότερων πολιτικών, όπως αυτά των φύλων, της ισότητας, των νέων και της φτώχειας. To GWP-Med έχει γραφεία στην Αθήνα, τη Βυρηττό και την Τύνιδα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τα www.gwpmed.org, www.facebook.com/GWPMed, ή να επικοινωνήσετε στο secretariat@ gwpmed.org.

Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων

Το «Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων» ξεκίνησε το 2008, ως μια συνεργασία του διεθνούς οργανισμού Global Water Partnership Mediterranean και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Αποστολή Νερό» της Coca‑Cola Τρία ¨Έψιλον και Coca‑Cola Ελλάς και τις τοπικές αρχές των νησιών. Το Πρόγραμμα το οποίο από το 2011 χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation), έχει στόχο να προωθήσει την αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων όπως το βρόχινο νερό καθώς και πρακτικών ορθής διαχείρισης και εξοικονόμησής υδατικών πόρων, συμβάλλοντας έτσι στην υδατική τους ασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: (i) έργα επίδειξης που αναδεικνύουν τη χρήση του βρόχινου νερού, καθώς και εφαρμογές σε υπάρχουσες υποδομές νερού., (ii) εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη και (iii) δράσεις εκπαίδευσης τοπικών τεχνιτών σε τεχνολογίες μη συμβατικών υδατικών πόρων και συντήρηση υποδομών, (iv) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για την αξία του νερού και τη σημασία της εξοικονόμησης. Μέχρι σήμερα έχει δραστηριοποιηθεί σε 33 συνολικά νησιά, των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και Επτανήσων και σε 1 πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gwpmed.org/NCWR και το Facebook: www.facebook.com/NCWRProgramme