Δεσμεύσεις Αειφορίας


Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας με στόχο να έχουμε θετική συμβολή στην κοινωνία που δραστηριοποιούμαστε και στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Η  στρατηγική που ακολουθούμε στην Ελλάδα στηρίζεται  σε 4 πυλώνες: δημιουργία αξίας για την Ελλάδα με επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και στην εργασιακή απασχόληση, προϊοντική καινοτομία για την ανάπτυξη της αγοράς, βιώσιμη ανάπτυξη και καθοριστική συμβολή στην κοινωνία με ευκαιρίες στους νέους να μείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους εδώ.

Το 2018, ο  Όμιλός μας, Coca-Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και κατέχει ηγετική θέση στο Dow Jones Sustainability Index, ανακοίνωσε τις βασικές δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025 με επίκεντρο έξι βασικούς τομείς:

  • Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste)
  • Μείωση των εκπομπών 
  • Ορθολογική διαχείριση του νερού
  • Υπεύθυνες προμήθειες
  • Μείωση των Θερμίδων στο Χαρτοφυλάκιο των Αναψυκτικών
  • Φροντίδα των ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών που δραστηριοποιείται

 


Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου Coca-Cola HBC, μέσω των πρακτικών που εφαρμόζουμε στις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις που λειτουργούμε στη χώρα, αλλά και των πρωτοβουλιών  για την αειφόρο ανάπτυξη.