Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση https://gr.coca-colahellenic.com προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία με την επωνυμία Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ (που είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και εδρεύει επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, 151 25 Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα), μέλος του ομίλου Coca‑Cola HBC AG (που είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία με αριθμό CHE - 235.296.902 και εδρεύει στην Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Ελβετία).

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ.

Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://gr.coca-colahellenic.com και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντάς σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμά μας και παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω e-mail τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγονται

Σκοπός της συλλογής/ επεξεργασίας

Αιτιολόγηση της συλλογής/ επεξεργασία

Επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας

Διεύθυνση IP, όνομα χώρου (domain name), έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού

για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα, των σελίδων που επισκεφθήκατε

Έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές προωθητικών ενεργειών μας, νέα/ειδήσεις, εκδηλώσεις (ενημερωτικά δελτία και άλλες δημοσιεύσεις), Σχέσεις με Επενδυτές ή αντίγραφα των Ετήσιων Εκθέσεών μας και για τη διαχείριση των αρχείων υπηρεσιών συνδρομής (σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

η προηγούμενή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς  

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας

Για να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημά σας πριν προβούμε στη σύναψη σύμβασης

 

 

 

Πελάτης/ Προμηθευτής της Επιχείρησης

 

 

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, που λαμβάνονται από τον πελάτη / προμηθευτή της επιχείρησής μας.

Για συμβάσεις πώλησης και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, λήψη παραγγελίας, εκτέλεση παράδοσης, τιμολόγηση, κατανομή των πληρωμών, για να σας παρέχουμε ή να λάβουμε από εσάς τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητήσατε

Εκτέλεση των αμοιβαίων συμβατικών μας υποχρεώσεων

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που λαμβάνονται από τον πελάτη/προμηθευτή της επιχείρησής μας

για τη διατήρηση της επιχειρηματικής μας σχέσης και την αξιολόγηση του επιπέδου των υπηρεσιών μας (όπως μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών κ.λπ.)

το έννομο συμφέρον μας να διατηρήσουμε τις επιχειρηματικές μας σχέσεις, να αξιολογήσουμε την εμπειρία του πελάτη, να εντοπίσουμε τομείς βελτίωσης για την απόδοση και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και να προχωρήσουμε σε διορθωτικές ενέργειες, εάν χρειαστεί.

ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που λαμβάνονται από τους πελάτες της επιχείρησής μας

Για να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας για σκοπούς μάρκετινγκ και για προωθητικές ενέργειες και πρωτοβουλίες σχετικά με προϊόντα μας/υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Το έννομο συμφέρον μας για την διεξαγωγή και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας ή η προηγούμενη συγκατάθεσή σας (όταν απαιτείται).

φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων

Για έλεγχο σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης.

Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύμβασης, συγκατάθεση (όταν απαιτείται), έννομο συμφέρον.

Δυνητικός Πελάτης/Προμηθευτής της Επιχείρησης

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, που λαμβάνονται από τον πελάτη / προμηθευτή της επιχείρησής μας.

Για προ-συμβατικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των δυνητικών πελατών και προμηθευτών (π.χ. διαδικασία διαγωνισμού) και για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησής σας πριν τη σύναψη σύμβασης μαζί μας.

το έννομο συμφέρον μας ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί μας.

ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας  για σκοπούς μάρκετινγκ και για προωθητικές ενέργειες και πρωτοβουλίες σχετικά με προϊόντα μας/υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων.

Για έλεγχο σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης.

Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, συγκατάθεση (όταν απαιτείται), έννομο συμφέρον.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη/Προμηθευτή

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις ειδοποίησης SMS, προσωπικές προτιμήσεις,

Για να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη/προμηθευτή για επιχειρηματικούς σκοπούς (π.χ. λήψη παραγγελίας, αιτήματα για υπηρεσίες), για τη διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη, για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με πρωτοβουλίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Εκτέλεση των αμοιβαίων συμβατικών υποχρεώσεων ή βάσει του εννόμου συμφέροντός μας για την απόδοση και ανάπτυξη της επιχείρησής μας ή συγκατάθεση (όταν απαιτείται).

Καταναλωτής

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, αριθμός ταυτότητας & Τax.Code

Συμμετοχή καταναλωτών σε διαφημιστικές ενέργειες

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει των όρων των διαφημιστικών ενεργειών

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να απαντάμε σε αναφερόμενα προβλήματα σχετικά με προϊόντα ή σε ερωτήσεις για τα προϊοντα μας που λαμβάνουμε στην χωρίς χρέωση τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών

Έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας  και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών μας

Αιτών Εργασία 

 

 

 

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση που υποβάλλονται από τον αιτούντα εργασία

Διαχείριση των υποψηφίων, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας.

Συγκατάθεση για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άλλες ευκαιρίες απασχόλησης

Δημόσια διαθέσιμα δεδομένα του αιτούντος εργασία σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας, κοινωνικές συνδέσεις, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση

Διαχείριση των υποψηφίων, για την βελτίωση, επιβεβαίωση και ενημέρωση των δεδομένων του αιτούντος για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και πληρότητας

Συγκατάθεση

Καταγραφή συνέντευξης που γίνεται μέσω βίντεο

Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συνέντευξης

Συγκατάθεση

Αποτελέσματα σε τεστ και αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης

Διαχείριση υποψηφίων, για την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Συγκατάθεση

Ιδρυτής Startup επιχείρησης/Εργαζόμενοι Startup επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο επικεφαλής ομάδας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεσμος επαγγελματικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επαγγελματική εγκατάσταση/τοποθεσία.

ονοματεπώνυμο, τίτλος και σύντομο βιογραφικό επιλεγμένων μελών της βασικής ομάδας

οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης Startup

Για να προσφέρουμε υποστήριξη υλοποίησης σε επιχειρήσεις startup, να βοηθήσουμε τις startup επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επεκταθούν μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρηματικές μας μονάδες

Για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών ή/και ευκαιριών συνεργασίας

Για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την αίτησή σας προς την ομάδα της ("CCHBC"), παρακαλούμε επισκεφθείτε την σχετική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ..

Ιδρυτής Startup επιχείρησης/Εργαζόμενοι Startup επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο επικεφαλής ομάδας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεσμος επαγγελματικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επαγγελματική εγκατάσταση/τοποθεσία.

ονοματεπώνυμο, τίτλος και σύντομο βιογραφικό επιλεγμένων μελών της βασικής ομάδας

οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης Startup

Για να προσφέρουμε υποστήριξη υλοποίησης σε επιχειρήσεις startup, να βοηθήσουμε τις startup επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επεκταθούν μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρηματικές μας μονάδες

Για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών ή/και ευκαιριών συνεργασίας

       

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων για τις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή/σχέση που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν σε ένα Κέντρο δεδομένων που φιλοξενείται στο Crawley, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από μια εταιρεία με την επωνυμία Rackspace, η δευτερεύουσα τοποθεσία της οποίας βρίσκεται στην Ιρλανδία, και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και σε τρίτους, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους κυβερνητικούς φορείς και στις αρχές επιβολής του νόμου, διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές μας οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για εμάς για τους σκοπούς και με βάση τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτή την πολιτική.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Σκοπός της κοινής χρήσης

εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC που  εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήθηκαν από εμάς για τους προαναφερόμενους σκοπούς

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Συνεργάτης της επιχείρησής μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Κυβερνητικοί φορείς

Εκπλήρωση μίας νομικής μας υποχρεώσης

Αρχές επιβολής του νόμου

Εκπλήρωση μίας νομικής μας υποχρέωσης

Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητα/επιχείρησή μας και οι προμηθευτές μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

υπηρεσίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, φορείς πρόληψης της απάτης, εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola  Hellenic ή / και τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Έλεγχος για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, πιστωτικός έλεγχος και έλεγχος κατά της απάτης

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμφωνείτε με την κοινοποίησή τους κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι ο όμιλος Coca-Cola Hellenic λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, και ιδίως τα δεδομένα που μεταφορτώνετε μέσω του τμήματος Ευκαιρίες Καριέρας της ιστοσελίδας, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα στο προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα είχαν εάν παρέμεναν εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τον/-ους συμφωνηθέντα/-ντες σκοπό/σκοπούς).

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ' ουσίαν ισοδύναμη προστασία με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα προβούμε στη διαβίβαση, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες διαβιβάσεις χωρίς τις εν λόγω διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας", εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. στα οποία θα διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται δεδομένα, εκτελούν και παραδίδουν εντολές και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να αποστείλουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία/ αίτημα μας επιδόθηκε.

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, πωλήσουμε ή διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 16 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Δεν πρέπει να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθιερώνουμε μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Πρέπει να αιτιολογούμε τις προϋποθέσεις και τους λόγους διατήρησης προσωπικών δεδομένων για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Δικαστικές διαφορές

• Διερεύνηση ατυχημάτων

• Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

• Κανονιστικές απαιτήσεις

• Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευθεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας". Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συνάινεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας στην Αρχή αυτή το σχετικό αίτημά σας.Στοχεία για τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Για την Ελλάδα, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, και ιστότοπο: www.dpa.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Οι ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies είναι ευπρόσδεκτες.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική για την χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για την χρήση των Cookies για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.