Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019


Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 καταδεικνύεται η πρόοδος της εταιρείας μας σε ουσιαστικά θέματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση, οι άνθρωποί, η καινοτομία, η ικανοποίηση των πελατών, η συμβολή στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική συνεισφορά. 

Μέσα από τα θέματα αυτά αντικατοπτρίζονται το όραμα, οι στρατηγικές της προτεραιότητες, οι αξίες και ο σκοπός της εταιρείας όπως και η δέσμευσή της να λειτουργεί υπεύθυνα, για έναν καλύτερο κόσμο για όλους. 

SR_laptop SR_laptop

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, που παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής πολιτικών, διαδικασιών και προγραμμάτων. Η παρούσα Έκθεση αποτυπώνει επίσης την πρόοδό μας στα ζητήματα αυτά μέσω της χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επίδοσης για το 2019 αλλά και προηγούμενων ετών.

Ανακαλύψτε τις ενότητες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019

η εταιρεία μας η εταιρεία μας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μη-αλκοολούχων ποτών, με παραγωγική & εμπορική δραστηριότητα στη χώρα μας για 53 χρόνια.

 

1256x800_Our-People-11 1256x800_Our-People-11

Αρχή μας, οι άνθρωποί μας

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και έχουμε πάθος να αναπτυσσόμαστε οι ίδιοι και να εξελίσσουμε τους άλλους.


youth youth

Επένδυση και σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των κοινοτήτων που δραστηριοποιούμαστε συντελώντας στην ευημερία τους και φροντίζοντας για το περιβάλλον.

_D1C2539mainfl _D1C2539mainfl

Προϊοντική καινοτομία για τους καταναλωτές και τους πελάτες μας

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς με οδηγό

την υπεύθυνη ανάπτυξη και επενδύοντας στην καινοτομία.


flakes flakes

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και εξοικονόμιση πόρων. Υιοθετούμε στην πράξη τις αρχες της κυκλικής οικονομίας τώρα, και διαμορφώνουμε έναν καλύτερο κόσμο αύριο.