Πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε τόσο υγιείς και δυνατοί, ως επιχείρηση, όσο είναι και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Άλλωστε, μακροπρόθεσμα, οι υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ακμάζουσες κοινότητες.

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε υπεύθυνα και να έχουμε έντονη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινότητα, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Για να μεγιστοποιηθεί η επιρροή μας, επικεντρωνόμαστε σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρησή μας, τους μετόχους μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η συνεισφορά μας στην κοινωνία υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη της νέας γενιάς, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Schoolchildren gather on school basketball court

Ανάπτυξη των νέων

Απευθυνόμαστε, πιστεύουμε και επενδύουμε στους νέους. Βρισκόμαστε διαχρονικά στις πρώτες θέσεις των εργοδοτών επιλογής των νέων και απασχολούμε κατά 40% εργαζόμενους που ανήκουν στην γενιά Y.

Γιαυτό υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην αξιοποίηση ευκαιριών για να χτίσουν το μέλλον που ονειρεύονται, καθώς και στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν σωστά. 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουμε είναι:

A group of people at the AVRA plant

Τοπικές Κοινωνίες

Θέλουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τον τόπο μας, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη της τομικής οικονομίας. Πιστεύουμε  ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η αειφορία συμβαδίζουν με την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Η δέσμευση αυτή πηγάζει από ένα συναίσθημα υπευθυνότητας και όχι μιας απλής υποχρέωσης. Στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες που τηρούνται από το σύνολο των εργαζομένων μας και μετουσιώνεται σε πράξη μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και «επιστροφής» μέρους των εσόδων από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, στους συνανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες. 

Three men in warehouse with social relief donations

Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες 

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά προς κάθε ομάδα που βρίσκεται σε ανάγκη, σε κάθε ευκαιρία για κοινωνική δράση που μας παρουσιάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα για δωρεές προϊόντων, έχουμε ενθουσιώδεις εθελοντές μεταξύ των εργαζομένων μας και συνεργαζόμαστε στενά με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ.

Volunteer helps boy refugee with new clothes

Έκτακτη Βοήθεια 

Χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις μας και τα συστήματα διανομής μας, παρέχουμε επείγουσα βοήθεια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών -για παράδειγμα, μέσω παροχής νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή μέσω αποστολής πακέτων βοήθειας σε σεισμόπληκτους ανά την Ελλάδα.

Μέσα στα χρόνια, η συμβολή και η προσφορά μας στις κοινότητες έχει εξελιχθεί από φιλανθρωπικές ενέργειες σε μακροπρόθεσμα κοινωνικά προγράμματα για τη δημιουργία κοινής αξίας και μετρήσιμη θετική επιρροή. Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και την ηγετική θέση που κατέχει στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, θέτουμε ψηλά τον πήχη στις πρακτικές και στα προγράμματα που εφαρμόζουμε σε τοπικό επίπεδο, απαντώντας στις σύγχρονες και συνεχώς, μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών μας προσπαθειών, παρέχουμε ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις, επενδύουμε στις συνεργασίες και ενθαρρύνουμε την εθελοντική προσφορά των εργαζομένων μας.