Παράγουμε και προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από το 1969.

Προσφέροντας πάντοτε  προϊόντα υψηλής ποιότητας διατηρούμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των πελατών μας.

Technician checks quality of Coca-Cola in the lab

Για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, εφαρμόζουμε αυστηρές ποιοτικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης χρησιμοποιούν συστατικά και υλικά συσκευασίας μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές. Τόσο τα συστατικά όσο και τα τελικά προϊόντα ελέγχονται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στις ίδιες τις εγκαταστάσεις μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια της The Coca‑Cola Company για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη ανάλυση ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται απροειδοποίητοι έλεγχοι στα εργοστάσιά μας τόσο από την Coca‑Cola company όσο και από τον Όμιλό Coca‑Cola HBC.

Ακόμα και στην αγορά πραγματοποιούμε τυχαίους ελέγχους και αποσύρουμε και αντικαθιστούμε τα αναψυκτικά, σε περίπτωση που δεν πληρούν τα αυστηρά ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζουμε, παρότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή προς κατανάλωση.

Εφαρμόζουμε το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 σε ολόκληρο τον Όμιλο Coca‑Cola HBC και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, που περιλαμβάνει επίσης το ISO 9001 και το σύστημα ασφαλείας Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP). Επίσης, σε όλες τις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης πραγματοποιούνται ετήσιοι ποιοτικοί έλεγχοι από την The Coca‑Cola Company και τον Όμιλό μας.

Three technicians work in a Coca-Cola HBC Greece lab

Διασφάλιση Ποιότητας 

Κάθε χρόνο, εκτός από ελέγχους με βάση τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ISO 22000, πραγματοποιούμε περαιτέρω ποιοτικούς ελέγχους στα εργαστήρια που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις μας.

Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων νερού μας, εφαρμόζουμε στις εγκαταστάσεις μας προγράμματα παρακολούθησης της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας - από τη γεώτρηση μέχρι τη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, το εργαστήριο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις μας στο Αίγιο (όπου παράγεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ) είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τη διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων σχετικά με το νερό.