υποστηριξη νέας γενιάς

Υποστηρίζουμε τη νέα γενιά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία με δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού, νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αυτή η πρωτόγνωρη κρίση θέτει και στον τομέα της εκπαίδευσης, προχωρήσαμε σε δωρεά 160 tablets προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων της χώρας.

Επιπλέον, εξελίσσουμε το πρόγραμμα Youth Empowered για να ενισχύσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με την The Tipping Point, υποστηρίζουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολεία ανά την Ελλάδα, προκειμένου:
• οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν ομαλά στην εκπαιδευτική τους διδασκαλία ψηφιακά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• οι μαθητές να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τη σχολική κοινότητα.