Μειωση Εκπομπων

Προσαρμόζουμε τη δραστηριότητα μας στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επενδύουμε και αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των περιβαντολογικών προκλήσων, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές αερίων του άνθρακα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας. 

Οι προσπάθειές μας εστιάζουν:

 • στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα εργοστάσιά μας και στα ψυγεία που διαθέτουμε στην αγορά
 • στην αξιολόγηση των προμηθευτών μας ως προς περιβαλλοντικές συμμορφώσεις (πχ. πιστοποίηση κατά ISO14000, προμήθεια οχημάτων με ενεργειακά κριτήρια, ψυγείων με υψηλή ενεργειακή απόδοση και ψυκτικών υγρών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον)
 • στη βελτιστοποίηση των μεταφορών, αυξάνοντας τα φορτηγά με μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο ώστε να πραγματοποιούνται λιγότερα δρομολόγια

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μονάδες παραγωγής μας

Σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από τις μονάδες παραγωγής μας. Οι αέριοι ρύποι (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα), προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των ατμογεννητριών και ατμολεβήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των μονάδων.  Αξιολογούμε σταθερά την ενεργειακή απόδοση των μονάδων μας και επιδιώκουμε τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάποιες από τις πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στις μονάδες μας:

 • Πραγματοποιούμε μετρήσεις για τον έλεγχο των αέριων ρύπων (όπως για την αιθάλη και το μονοξείδιο του άνθρακα) σε όλες τις μονάδες.
 • Υλοποιούμε τις Κύριες Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ομίλου μας σε ποσοστό πάνω από 70% σε όλα τα εργοστάσιά μας.
 • Εντοπίζουμε, αναφέρουμε και επιδιορθώνουμε άμεσα τις απώλειες κλειστών κυκλωμάτων.
 • Έχουμε αντικαταστήσει κατά 80% με λαμπτήρες LED τον φωτισμό στα εργοστάσιά μας
 • Αντικαταστήσαμε περισσότερο από το 100%των LPG περονοφόρων με ηλεκτρικά[AP3] 
 • Έχουμε και κάποια LPG ως εφεδρικά που τα χρησιμοποιούμε σε περιόδους που δεν μας καλύπτουν τα ηλεκτρικά

100% της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται οι παραγωγικές μας μονάδες προέρχεται από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας.

Σε στρατηγικό επίπεδο, όπου είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτό, η εταιρεία χρησιμοποιεί φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, στο Σχηματάρι χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

 

Κατανάλωση ενέργειας στις παραγωγικές μας μονάδες (TJ):

 

2019

2020

2021

Σύνολο

229.2

199,6

221,3

Ηλεκτρική Ενέργεια

144.2

62.91%

124.4

62.31%

137.27

62.03%

Φυσικό Αέριο

70.4

30.72%

66.3

33.22%

74.41

33.63

LPG

8.8

3.84%

6.1

3.06%

6.42

2.9%

Μαζούτ

5.8

2.53%

2.8

1.41%

3.2

1.44%

     

 

 

   

% κατανάλωσης από  ανανεώσιμες πηγές επί του συνόλου

62.91%

62,31%

62,03%

Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία και τις αποθήκες (TJ)

 

2019

2020

2021

Σύνολο

(Πηγή: Ηλεκτρισμός και LPG για περονοφόρα οχήματα)

15.9

(42% από ανανεώσιμες πηγές

5.9

(44% από ανανεώσιμες πηγές)

6.8

(76% από ανανεώσιμες πηγές)

*Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν πουλάει ενέργεια που παράγει η ίδια

 

Ενεργειακός δείκτης (MJ/litre of product)[OS2]

2019

2020

2021

0,354

0,379

0,352

 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά μας το 2021 μειώθηκαν κατά 43,3% σε σχέση με το 2017
 • Οι απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά μας το 2021 μειώθηκαν κατά 54,2% σε σχέση με το 201
 

Εκπομπές CO2 (tns) από την κατανάλωση ενέργειας

 

 

 

2019

2020

2021

Σημεία πώλησης (ιδιόκτητα ψυγεία)

144.216

144258

130867

Μονάδες παραγωγής* και γραφεία

4.650

3970

4384


Kατανομή CO2 ανά τμήμα της αλυσίδας αξίας μας στην Ελλάδα για το 2021

·        Συστατικά  14.6% άνθρακας

·        Συσκευασία 30.1% άνθρακας

·        Παραγωγή 3.8% άνθρακας

·        Διανομή 2.9% άνθρακας

·        Ψύξη 47.6% άνθρακας[AP2]