Μειωση Εκπομπων

IMG_4326_final IMG_4326_final

Μειωση Εκπομπων

Θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους στην ενεργειακή μας κατανάλωση, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Προσαρμόζουμε τη δραστηριότητα μας στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επενδύουμε και αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των περιβαντολογικών προκλήσων, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα εργοστάσια εμφιάλωσης και στα ψυγεία που διαθέτουμε στην αγορά. 

  • Οι ειδικές εκπομπές διοξειδίου* του άνθρακα από τη δραστηριότητά μας το 2020 μειώθηκαν κατά 54% σε σχέση με το 2017
  • Οι απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά μας το 2020 μειώθηκαν κατά 59% σε σχέση με το 2017
  • 62,3% του συνόλου της ενέργειας στα εργοστάσιά μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα εργοστάσιά μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • 45,7% των ψυγείων μας στην αγορά είναι ενεργειακά αποδοτικά