Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της Coca‑Cola Τρία Έψιλον και η δύναμη που μας οδηγεί στην επιτυχία. Δημιουργούν αξία και αναπτύσσουν την εταιρεία μας με υπευθυνότητα και βιώσιμο τρόπο.

Πρώτο μας μέλημα είναι οι άνθρωποί μας να βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον που χρειάζονται, για να εμπνέονται, να τροφοδοτεί τη φυσική περιέργεια να μαθαίνουν και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Άλλωστε, οι ίδιοι είναι και το συστατικό της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας, αφοσιωμένοι στις δεσμεύσεις τους, θέτοντας στόχους που τους πραγματοποιούν, αξιοποιώντας το σύνολο των ικανοτήτων τους.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην επιχείρηση και το πώς η ατομική του προσπάθεια συμβάλλει άμεσα στη συνολική μας επιτυχία.

 

Group shot of the Coca-Cola HBC Ambassadors

Έχουμε αποδείξει τις ικανότητες και την προσήλωσή μας στην προσέλκυση ταλαντούχων ανθρώπων που εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό μας για να εξελιχθούν επαγγελματικά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας μας, σήμερα και στο μέλλον.

Παρ' όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, το πιο δυνατό μας όπλο δεν είναι το πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, αλλά η ομάδα μας. Οι άνθρωποί μας που δημιουργούν αξία, συνεργάζονται και κερδίζουν μαζί με τους πελάτες μας, έρχονται σε επαφή με την κοινωνία και φέρνουν το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων που απολαμβάνουν τα αναψυκτικά μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που αναζητούμε διαρκώς νέους, βιώσιμους τρόπους για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας και την εργασιακή τους καθημερινότητα, αφού η αφοσίωσή τους είναι που οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες απόδοσής μας.

 

Προωθούμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας

Ενισχύουμε και ερευνούμε τη δέσμευση των ανθρώπων μας

Μας ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων μας και η διατήρηση της δέσμευσής τους ώστε να παραμένουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της εταιρείας. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο πραγματοποιείται έρευνα μέσω της οποίας όλες οι ομάδες μας μπορούν να εκφράσουν την ειλικρινή άποψή τους για ένα ακόμη καλύτερο εργασιακό περιβάλλον προόδου, ανάπτυξης και δημιουργίας. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα επικοινωνούνται σε όλο το εύρος του οργανισμού.

Στη συνέχεια οι ομάδες εργασίας των τμημάτων, καθώς και η διοικητική ομάδα, εμβαθύνουν στα αποτελέσματα και εντοπίζουν τα δυνατά σημεία και τις πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης χτίζοντας, υλοποιώντας και παρακολουθώντας συγκεκριμένα πλάνα δράσης. 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή τους εργασία – άλλος ένας τομέας στον οποίον παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας.

Φροντίζουµε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων μας

Η Υγεία και Ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα κάθε μέρα. Επιδιώκουμε μέσα από την υπεύθυνη στάση μας για την αποφυγή κινδύνων και την επίτευξη του στόχου μας για εξάλειψη των ατυχημάτων και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο µέληµά µας.

  • Έχουμε διαμορφώσει και ακολουθούμε ειδική πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας 
  • Εφαρμόζουμε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας OHSAS 18001 και επιδιώκουμε την πλήρη πιστοποίηση
  • Παρέχουμε σε όλους τους εργαζοµένους (µε σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) το δικαίωμα συµµετοχής σε ιατρικές εξετάσεις
  • Αναπτύσσουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης
  • Υλοποιούμε κάθε χρόνο την εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας.

Οι επιδόσεις μας στον τομέα της ασφάλειας παρουσιάζονται κάθε χρόνο στην ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Πραγματοποιούμε δράσεις για την ευεξία των εργαζομένων μας

Μέσα από το πρόγραμμα Be Well εστιάζουμε σε 3 πυλώνες - physical, social, emotional υλοποιώντας μία σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην τόνωση, την ευεξία και την ευημερία των ανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να ενδυναμώνουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα την ενέργεια και τη θετική διάθεση μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς προοδεύει.

Είμαστε περήφανοι που πρωτοβουλίες σαν αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις ανάγκες μας, αφού σχεδιάζονται με τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των ομάδων μας.