Ποιότητα & Δεσμεύσεις


Μοιραζομαστε διαχρονικα και ποιοτικα προϊοντα που εχουν κατακτησει μια ξεχωριστη θεση στην αγορα.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υγεία των καταναλωτών, διευρύνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, διατηρώντας την υψηλή τους ποιότητα.  Παράλληλα δεσμευόμαστε να διαφημίζουμε υπεύθυνα τα προϊόντα μας κα να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των πελατών και καταναλωτών μας. 

Παράγουμε και προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από το 1969.

Στην Coca‑Cola Τρία Έψιλον η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και τη σημαντικότερη υποχρέωσή μας απέναντι στους καταναλωτές και στους πελάτες μας. Επενδύουμε συστηματικά με σκοπό να προσφέρουμε στον καταναλωτή το σωστό προϊόν, στη σωστή συσκευασία, στο σωστό σημείο πώλησης με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλειά του.

Φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή

Ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε και διανέμουμε σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους. Εφαρμόζουμε σε τακτική βάση οργανοληπτικούς, χημικούς, φυσικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, με αυστηρότατα κριτήρια αποδοχής για την τήρηση των προδιαγραφών στις συσκευασίες στα προϊόντα, στα συστατικά αλλά και τα στάδια παραγωγής και διακίνησης. Παράλληλα, όλα τα προϊόντα μας διαθέτουν τις απαραίτητες σημάνσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Επίσης, στις γραμμές παραγωγής, έχουμε επενδύσει σε ένα εξελιγμένο και ειδικά προσαρμοσμένο λογισμικό στατιστικού ελέγχου της παραγωγής, το οποίο απεικονίζει απευθείας τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να λαμβάνονται άμεσα ενέργειες βελτίωσης, όπου κριθεί απαραίτητο.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης χρησιμοποιούν συστατικά και υλικά συσκευασίας μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές. Τόσο τα συστατικά όσο και τα τελικά προϊόντα ελέγχονται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στις ίδιες τις εγκαταστάσεις μας.

Πιστοποιούμε και ελέγουμε τις μονάδες παραγωγής μας και συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς φορείς

Όλες οι μονάδες μας είναι πιστοποιημένες κάτα ISO 9001 και ISO 22000 & FSSC 22000, τα οποία διασφαλίζουν την παραγωγή Ποιοτικών και Ασφαλών τροφίμων. Κάθε χρόνο γίνονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι στα εργαστήρια των τεσσάρων μονάδων παραγωγής της εταιρείας μας, σύμφωνα με το πλαίσιο των εσωτερικών προτύπων της εταιρείας, το οποίο ξεπερνάει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του συστήματος ISO 22000. Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να υποστηρίζουν απόλυτα την προτεραιότητα που έχουμε θέσει για παραγωγή ασφαλών και άριστων ποιοτικά τροφίμων και ποτών. Υπό το πρίσμα αυτό, πραγματοποιούμε σε ετήσια βάση εσωτερικές επιθεωρήσεις, με κριτήρια αποδοχής αυστηρότερα, τόσο από τις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας (π.χ. ISO22000), όσο και από εκείνες της νομοθεσίας

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται, με τη συμμετοχή όλων των μικροβιολογικών εργαστηρίων των εργοστασίων, ένα μικρόβιολογικό "ring test'' σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Τα αποτελέσματα του test κατατάσσουν τα εργαστήριά μας κάθε φορά στις πρώτες θέσεις, αποδεικνύοντας την δέσμευση και την κατάρτιση των ανθρώπων μας.

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα, πρότυπα και πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, μέσω της οποίας καταγράφουμε και κοινοποιούμε τις αρχές που τη διέπουν. Επιπλέον, ως εμφιαλωτής της The Coca‑Cola Company, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας KORE, που ορίζει αυστηρές προδιαγραφές για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και την καταλληλότητα της συσκευασίας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι του τμήματος ποιότητας συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην διαχείρηση της ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων.

Διαφημίζουμε τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα

Ακολουθούμε τις Αρχές Διαφήμισης του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι το επικοινωνιακό μας υλικό είναι νόμιμο, πρέπον, δίκαιο, ειλικρινές, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων σε επίπεδο ηλικίας, γένους, φυλής, θρησκεύματος και φυσικής ή διανοητικής ικανότητας. Παράλληλα, η διεύθυνση μάρκετινγκ πραγματοποιεί ελέγχους των διαφημιστικών μηνυμάτων πριν την επικοινωνία τους, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής γνώση των περιορισμών και στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν, αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται από νομικά γραφεία.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνο marketing σε παιδιά κάτω των 12 ετών

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γονέων και κηδεμόνων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας για υπεύθυνο marketing. Σεβόμαστε τον ρόλο τους, καθώς εκείνοι καλούνται να κάνουν τις σωστές επιλογές για τα παιδιά τους και γι’ αυτό δεν διαφημίζουμε και δεν προωθούμε τα ανθρακούχα προϊόντα μας σε παιδιά κάτω των 12 ετών και φροντίζουμε όλοι οι συνεργάτες μας να τηρούν τις ίδιες δεσμεύσεις.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε παιδιά, ακολουθώντας περαιτέρω εξειδικευμένη πολιτική διαφήμισης που αναφέρεται στα παιδιά. Παράδειγμα αποτελεί η πολιτική με την οποία σε χώρους σχολείων εστιάζουμε στην προβολή και επικοινωνία προϊόντων χυμού και νερού, πρακτική που προωθείται και μέσω της αλυσίδας τροφοδοσίας της.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνο marketing των αλκοολούχν ποτών μας

Ανταποκρινόμαστε στις ιδιαιτερότητες της διαφήμισης των αλκοολούχων ποτών, με την υιοθέτηση σχετικών αρχών υπεύθυνης διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, οι κατευθυντήριες αρχές για τη μη προώθηση και επικοινωνία σε ανήλικους, οι τοποθετήσεις προϊόντων, η έρευνα, η προώθηση της υπέυθυνης κατανάλωσης, το ηλεκτρονικό marketing κλπ.

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας Καταναλωτών δέχεται, καταγράφει, αξιολογεί και ανταποκρίνεται σε αιτήματα και υποδείξεις, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

Το Τμήμα:

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.), διαθέτοντας πέντε γραμμές, χωρίς χρέωση, για όλα τα προϊόντα.

Για να μεγιστοποιήσουμε τη διαφάνεια μας, παρακολουθούμε την απόδοσή μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας, μέσω ελέγχων από ανεξάρτητα τρίτα μέρη που επιβεβαιώνουν τον υψηλότατο βαθμό συμμόρφωσης (από 90% έως 100%).