Το εργοστάσιο της Coca‑Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην Κρήτη. Παράλληλα, εδώ είναι και η έδρα μας για την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη του νησιού. Αποτελεί σημαντικό αγοραστή πρώτων υλών από τοπικούς προμηθευτές για την παραγωγή των προϊόντων της.
 

Η μονάδα του Ηρακλείου είναι πιστοποιημένη από το European Water Stewardship (EWS) για την ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά με πτωτικούς δείκτες νερού  τα τελευταία 3 χρόνια (3,73 lt ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017, 3,37 το 2018 και 3,24 το 2019) και στοχεύουμε σε περαιτέρω μείωσή του.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, με πτωτικούς δείκτες ενέργειας τα τελευταία 3 χρόνια (0,96 MJ ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017, 0,90 το 2018 και 0,89 το 2019).

Δεν επαναπαυόμαστε έχοντας πετύχει αυτούς τους δείκτες. Η διαρκής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών, είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς και δεν περιορίζεται αυστηρά στις άμεσες δραστηριότητές μας. Συνδέεται και με τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους προμηθευτές και τους διανομείς μας, και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το εργοστάσιο διαθέτει 3 γραμμές παραγωγής αναψυκτικών (επιστρεφόμενο γυαλί, PET και post-mix), ενώ η παραγωγική δυναμική του φτάνει τα 18 εκ. λίτρα ετησίως.

  • Coca‑Cola
  • Coca‑Cola Light
  • Coca‑Cola Zero
  • Fanta Πορτοκάλι
  • Fanta Λεμόνι
  • Fanta Μήλο - Βύσσινο
  • Sprite
  • Schweppes