Εργοστάσιο Ηρακλείου


Το εργοστάσιο της Coca‑Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην Κρήτη. Παράλληλα, εδώ είναι και η έδρα μας για την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη του νησιού. Αποτελεί σημαντικό αγοραστή πρώτων υλών από τοπικούς προμηθευτές για την παραγωγή των προϊόντων της.
 

Η μονάδα του Ηρακλείου είναι πιστοποιημένη από το 2020 με την πολύ υψηλή χρυσή πιστοποίηση ορθής διαχείρισης νερού AWS (Alliance for Water Stewardship) για την ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ το 2021 την αναβάθμισε στην ανώτατη πλατινένια διάκριση.

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά μειώνοντας συνεχώς την κατανάλωση νερού ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος, έχοντας πετύχει μείωση κατά 14% στον δείκτη νερού τα τελευταία 5 χρόνια (3,73 lt ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017 και 3,20 το 2021) και στοχεύουμε σε περαιτέρω βελτίωσή του του.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, με συνεχώς πτωτικό δείκτες ενέργειας τα τελευταία 4 χρόνια (0,96 MJ ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017 και 0,72 το 2021).

Δεν επαναπαυόμαστε έχοντας πετύχει αυτούς τους δείκτες. Η διαρκής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών, είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς και δεν περιορίζεται αυστηρά στις άμεσες δραστηριότητές μας. Συνδέεται και με τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους προμηθευτές και τους διανομείς μας, και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Το εργοστάσιο διαθέτει 3 γραμμές παραγωγής αναψυκτικών (επιστρεφόμενο γυαλί, PET και post-mix), ενώ η παραγωγική δυναμική του φτάνει τα 18 εκ. λίτρα ετησίως.

  • Coca‑Cola
  • Coca‑Cola Light
  • Coca‑Cola Zero
  • Fanta Πορτοκάλι
  • Fanta Λεμόνι
  • Fanta Μήλο - Βύσσινο
  • Sprite
  • Schweppes