Ευελιξία & Νέοι Τρόποι Εργασίας

776x664_AN4A7370 776x664_AN4A7370

ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

FL FL

FLEXY LIFE

Τα προγράμματα Flexylife & Family Extra Time-Off που ξεκίνησαν το 2018, στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ευελιξίας των ανθρώπων μας ώστε να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το καθημερινό τους πρόγραμμα στο χώρο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής. Αυτά τα προγράμματα είναι:

  • Εργασία  από το σπίτι
  • Ευέλικτη ώρα άφιξης και αναχώρησης στο χώρο εργασίας
  • Επιπλέον ημέρες άδειας για νέους γονείς

Επίσης, αυτά τα προγράμματα πλαισιώθηκαν και σχεδιάστηκαν με τη σημαντική συμβολή των ανθρώπων μας μέσω διαφόρων ομάδων εργασίας που εφαρμόζουμε τακτικά κάθε χρόνο με άτομα σε διαφορετικές ομάδες, διευθύνσεις και τοποθεσίες.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων μας, προσαρμοστήκαμε και εφαρμόσαμε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Παρέχουμε ένα σύγχρονο, πλήρες και ποιοτικό πακέτο εξοπλισμού για εργασία από το σπίτι, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες τους, βοηθάει την αποδοτικότητα και εξασφαλίζει την εργονομία.

Το καινούριο µοντέλο µας επιτρέπει να λειτουργούμε τους χώρους µας ως smart offices. Οι εργαζόμενοί µας θα µπορούν ψηφιακά, µέσω ενός συστήματος OnLine booking, να κλείνουν τη θέση τους στα ανανεωμένα µας γραφεία αλλά και τη θέση πάρκινγκ που τους προσφέρει η εταιρεία.

AN4A3698 AN4A3698

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Επιζητούμε συνεχώς την καινοτομία και υλοποιούμε «λύσεις» που εξελίσσουν τη λειτουργία και ενισχύουν την εμπειρία των πελατών, των καταναλωτών και των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας, εργαλείων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητα συστατικά για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς μας. Έτσι, έχουμε αναπτύξει πολυεπίπεδη στρατηγική και πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση νέων πρακτικών και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Φροντίζουμε κάθε νέα σημαντική αλλαγή να υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας προς όλα τα επίπεδα και με τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις των ανθρώπων μας. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ

  • Το 2019 λανσάραμε για πρώτη φορά Mobile Application για το νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης που ο καθένας μας μπορεί να το έχει και στο κινητό του έχοντας τη δυνατότητα να δίνει και να λαμβάνει ανατροφοδότηση εύκολα, γρήγορα και από διαφορετικές πηγές.
  • Helo Platform - μία διαδραστική και φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους ανθρώπους μας να αναπτυχθούν, να μάθουν και να ηγηθούν των ομάδων τους.
  • Εισαγωγή σύγχρονων Social & Collaboration Tools με στόχο την ενίσχυση της καθημερινής συνεργασίας, οργάνωσης τρόπου εργασίας, πιο άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας και διάδρασης με πιο άμεσο και ευέλικτο τρόπο. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ:

  • Να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί για τους πελάτες και τους καταναλωτές και να ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και ευκολία στις ανάγκες τους.
  • Να εκσυγχρονίζουμε το περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας και να τους υποστηρίζουμε να εξελιχθούν, αναπτύσσοντας συνεχώς τις ψηφιακές δεξιότητές τους
  • Να αξιοποιηθούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό προκειμένου να μειώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.