Chambord Liqueur

Chambord Liqueur

Chambord Liqueur

Chambord

Chambord

  1. INTRODUCTION

Πήρε την ονοµασία Chambord Liqueur Royale de France φανερώνοντας την αγάπη του Βασιλιά Λουδοβίκου 14ου για το ξεχωριστό αυτό ποτό και αναδεικνύοντάς το σε σύµβολο της Γαλλικής αριστοκρατίας.