Dry Mastiha Spirit

Dry Mastiha Spirit

Dry Mastiha Spirit

M-Dry-Mastiha

Dry Mastiha Spirit

  1. INTRODUCTION

Η πρώτη dry Μαστίχα. Με γνήσια μαστίχα Χίου, από 100% απόσταξη.